گل میمون

0 ریال

MN

محصول جدید

50 قلم

دلیل نامیدن این گل به این نام این است که بعد از اینکه این گل خشک شد و تولید بذر نمود ، ظاهر این گل شبیه به میمون میشود.

گل میمون تا 10 درجه سانتیگراد را میتواند تحمل کند ولی اگر دما به کمتر از این حد برسد باعث پژمرده شدن گل میشود.

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن یک نقد

گل میمون

گل میمون

30 محصول مرتبط در همین شاخه:
مینا